Forside

Styrer flow til blokken under forside banner (dvs det er muligt at undgå dobbelt dækning)

Contera Pharma
Contera Pharma

 DTU Science Park
Venlighedsvej 4,
2870 Hørsholm

Contera Pharma er en virksomhed hvis primære opgave er at identificerer og udvikle innovative behandlinger til patienter, der lider af neurologiske lidelser, bl.a. Parkinsons sygdom. Conteras hoved aktiv, JM-010, der undersøges til behandlingen af dyskinesi, som forårsages af Parkinsons-lægemidlet L-Dopa, er i øjeblikket i fase 2 i både Europa og USA.

Byggesagen omhandler en nyindretning af et ca. 680 m2 areal i bygning BBR 91, DTU Science Park på adressen Venlighedsvej 4 i Hørsholm. Lejemålet skal indeholde laboratorier og kontorarealer til benyttelse af Contera Pharma.

Lejemålet vil gennemgå en omfattende ny istandsættelse forinden indflytning. Alle eksisterende vægge og lofter m.m. vil blive nedrevet og der vil etableres en helt ny indretning med nye overflader på gulve og vægge, nye ned hængte systemlofter samt nye installationer.

Jodan Rådgivning skal som totalrådgiver levere hoved-projekt for arkitekt og ingeniørfag, fra skitseringsfase til afleveringsfase, inkl. commissioning efter aflevering.

Velkommen til Camilla


Velkommen til Camilla

JODAN Rådgivning byder hjertelig velkommen til Camilla Johanne Jensen, der til dagligt vil have en plads i vores arkitektafdeling som bygningskonstruktør.

Camilla er nyuddannet bygningskonstruktør med håndværksmæssig baggrund som murer.

Hun er allerede godt i gang med sit første projekt på en af JODAN’s renoveringssager i DTU – Science Park, samt nybyg af CPH Cargo (ca. 5.000 m2 lagerhal)

Camilla kan kontaktes via sin e-mail: email hidden; JavaScript is required

Advisory Board

 

 

 

Vi byder velkommen til Carsten Abel og Jan Christensen til vores Advisory Board.

Carsten har en fortid som direktør i Mercedes CPH og har pt. en del forskellige bestyrelsesposter.

Jan Christensen er founder af Dansk Energi- og Installationsrådgivning (DEI), som primært beskæftigede sig med rådgivning på hospitaler og lign. DEI er sidenhen blev solgt til en større rådgivende virksomhed.

Carsten Abel

Jan Christensen

Tillykke til Michella

 

 

Hos JODAN Rådgivning er vi meget stolte af, at vores kære medarbejder Michella Zascha Johansen, nu har taget skridtet videre og modtaget sit diplom i uddannelsen “Fire Protection Manager”.

Vi ønsker stort tillykke til Michella og glæder os over, at vi nu har endnu større viden, der kan tilbydes vores kunder og samarbejdspartnere.

En lille film fra byggepladsen

Vi har fået lavet en lille film fra tegnebrættet på vores kontor i Ishøj til byggepladsen hos Constantia  Copenhagen.


Simulering af indeklima og energiforbrug i bygninger i IDA ICE

 

 

IDA ICE er et værktøj til dynamisk simulering af energi og indeklima i bygninger. I JODAN har vi bl.a. brugt IDA ICE til at vurdere forskellige vinduesprofiler ift. det termiske indeklima. I nyere tid er det blevet langt mere normalt at bruge simuleringsværktøjer som IDA ICE, da det basalt set er langt billigere at udføre simuleringer end reelle forsøg. Derudover giver simuleringer plads til nytænkning i forhold til geometri, materialevalg m.m. da man forholdsvis hurtigt kan se resultatet af ens tanker og løbende valg.

Certificeret brandrådgivning

Brandsikkerheden skal altid være i orden, hvorom det er nybyggeri, ombygning eller ændring i anvendelsen.

Med Brandrådgivning sikre du din bygnings evne til at modstå brand, hindre brandspredning samt opretholde personsikkerhed i tilfælde af brand, som er de grundlæggende krav til alt byggeri ifølge dansk lovgivning.

Efter 1. januar 2020 blev byggesagsbehandling indenfor brand lagt ud til privat certificerede rådgivere. Dette betyder at man nu skal have en brandrådgiver med i både projekteringsfasen samt i udførelsesfasen.

Hos JODAN Rådgivning, kan vi håndtere Brandrådgivning inden for bygningsreglementet samt beredskabsloven.

Alt byggeri inddeles in brandklasser, 1 til 4.

Brandklasse 1 omfatter énfamillie- og rækkehuse.

Brandklasse 2 omfatter bygninger hvor præaccepterede løsninger fra bygningsreglementet benyttes.

Brandklasse 3 samt 4, omfatter store og komplekse byggerier hvor anden form for brandteknisk dokumentation er nødvendig.

Vores brandrådgiver er certificeret i Brandklasse 2.

JODAN Rådgivning kan derfor tilbyde hjælp og rådgivning inden for

  • Design og indretning af bygninger
  • Udarbejdelse af brandstrategirapporter
  • Brandplaner og flugtvejsplaner
  • Drift og vedligeholdelsesvejledninger af brandtekniske installationer

Udarbejdelse af en Brandstrategi så tidligt som muligt i planlægningen, sikrer bedst mulig økonomi i efterfølgende projektering, udførelse og senere brug.

Kan vi hjælpe dig med brandrådgivning så kontakt venligst Michella Johansen på tlf. 22971142 eller mail email hidden; JavaScript is required

Mercedes Benz CPH – Dynamovej

Mercedes Benz CPH 

Dynamovej 7
2860 Søborg

Mercedes Benz bilforretning, Gladsaxe skal gennemgå en omfattende renovering, istandsættelse samt nybygning i 2019 – 2021. Der er i øjeblikket et voldsomt pres på pladskrav til at kunne honorer den stigende kundetilgang. De eksisterende arealer er for snævre og utidssvarende og skal derfor til- og ombygges for derved langt ind i fremtiden at kunne betjene kunder med både traditionelle biler, men også for at fremtidssikre for biler på el og andre mindre miljøbelastende drivmidler.

Mercedes-Benz CPH er ejet af Daimler AG i Tyskland, og har i forbindelse med en verdensomspændende ensretning af deres butikker og værksteder udført en designmanual, MAR2020, som danner grundlag for Mercedes Benz butikker verden over, ved renovering og nybygning.

Danmark vil være en af de første i verden udført efter dette koncept.

Opførsel af ca. 4.000 m² ny udstillingsbygning til salg af nye Mercedes Benz person- og varebiler.

Herudover skal eksisterende 3.500 m² værksteder renoveres, og der skal bygges et nyt 4 etagers parkeringshus.

Byggesum: kr. 110.000.000
Byggearbejder udføres i storentrepriser.

Jodan Rådgivning skal som totalrådgiver levere hovedprojekt for arkitekt og ingeniørfag, fra skitseringsfase til afleveringsfase, inkl. commissioning efter aflevering.

Jodan Rådgivning skal ligeledes levere byggestyring i hele byggefasen.

Scroll til toppen