Contera Pharma, DTU Science Park, Hørsholm

Venlighedsvej 4

2970 Hørsholm

Contera Pharma er en virksomhed hvis primære opgave er at identificerer og udvikle innovative behandlinger til patienter, der lider af neurologiske lidelser, bl.a. Parkinsons sygdom. Conteras Pharmas hoved aktiv, JM-010, der undersøges til behandlingen af dyskinesi, som forårsages af Parkinsons-lægemidlet L-Dopa, er i øjeblikket i fase 2 i både Europa og USA.

Byggesagen har omhandlet en nyindretning af et ca. 680 m2 areal i bygning BBR 91, DTU Science Park på adressen Venlighedsvej 4 i Hørsholm.

Lejemålet har gennemgået en omfattende ny istandsættelse Alle eksisterende vægge, lofter og installationer m.m. er blevet nedrevet og der er etableret en helt ny indretning med nye overflader samt nye installationer.

Etablering af ca. 700 m² laboratoriearealer.

Byggesum: kr. 10.000.000

Byggearbejder er udført i hovedentreprise.

 

 

 

Lokaler efter ombygning

Lejemålet indeholder laboratorier og kontorarealer til benyttelse af Contera Pharma.

Arealerne er udført med balanceret ventilation med væskekoblede batterier, uden risiko for kontaminering fra stinkskabe til komfortventilering. 

En del af de ombyggede områder, er udført til GMO 1 laboratorier og til dette er der etableret en sluse samt i lokalet etableret undertryk.

Jodan Rådgivning har som totalrådgiver leveret projekt i alle faser af byggeriet for arkitekt og ingeniørfag. Dette er fra skitseringsfase til udførselsprojekt, samt commissioning ifbm. aflevering til bygherre.

Jodan Rådgivning har ligeledes leveret byggestyring i hele byggefasen.

 

 

Lokaler før ombygning

Lokaler under ombygning

Scroll to Top