E/F Bremergården

Bremensgade 7-45

2300 København S

Boligblok med 200 lejligheder – renovering af ventilation og mur-fuger, tag- og vinduesudskiftning samt nyt solcelleanlæg.

Udført i fagentrepriser.

15.000.000,- Kr.

Rådgivning af arkitekt- og ingeniør- fag fra dispositionsforslag til hovedprojekt og licitation, samt byggeledelse og arbejdsmiljø-koordinering i byggefasen.

Administrator / Hupfeld & Hove Advokataktieselskab

JG Stilladser ApS / Stilladser og byggeplads

Øens Murerfirma A/S / Murerentreprisen

HHN A/S / Tømrerentreprisen

Sv. Fischer A/S / Malerentreprisen

Intervent A/S / VVS- og ventilationsentreprisen

Køge Installationsforretning ApS / El-entreprisen

E/F Bremergården er en  boligkaret bestående af 20 opgange fra stueetagen til 4. sal samt uudnyttet tagrum og fuld kælder. Ejerforeningen fik nyt eternittag i starten af 90’erne med 1. generation af asbestfri eternittag-plader. Disse plader skal  udskiftes og i den forbindelse etableres mekanisk udsugning fra samtlige boliger og der forberedes for en senere efterisolering af taggrum, når nuværende VVS-installationer er omlagt. Der etableres nye decentrale solcelleanlæg betjenende fællesområder som teknikrum og vaskeri. Murfuger eftergås og udbedres og samtlige vinduer fra starten af 90’erne og yderdøre udskiftes til nutidens standard. JODAN Rådgivning varetager byggeledelsen inkl. Beboerkommunikation samt arbejdsmiljø-koordinering i udførelsesfasen..

 

Scroll til toppen