Experimentarium

Tuborg Havnevej 7
2900 Hellerup
Referenceperson: Kai Salomonsen

Experimentariums Udbygningsprojekt omfatter en udbygning med to ekstra etager oven på den nuværende bygning, hvoraf 70 procent bevares. De to nye etager bæres oppe af ca. 60 søjler, der skal placeres ned igennem den nuværende bygning. Projektet omfatter også en totalrenovering af den op til 110 år gamle bygning. Renoveringen omfatter udskiftning af 98 procent af bygningens forsyningssystemer og en isolering af klimaskallen til B2015-niveau.

Byggeriet blev i 2015 udfordret af en brand, der skabte store skader på bygningen.
Genopbygningen af stedet er nu blevet moderniseret og opgraderet til et højteknologisk og bæredygtigt hus, med arkitektur inspireret af videnskab og teknologi.

Opførsel af nyt 26.850 m2 videnskabscenter
Byggeri: 25.000 m2 samt tagterrasse: 1850 m2
Byggeperiode: 2014-2017
Byggearbejder udført i fagentrepriser.

Entreprisesum råhus: kr. 150 mil.

I opstartsfasen af byggeriet havde HME A/S behov for assistance til kvalitetssikring af støbearbejde, samt tilrettelæggelse af logistikken i forbindelse med montering af betonelementer.

Jodan Rådgivning har udført bygherrerådgivning i byggefasen for HME A/S ifbm. udførsel af alle betonarbejder, og har samtidigt været ansvarlig for sikkerhed og sundhed på byggepladsen for så vidt angår HME`s entrepriser. 

Jodan Rådgivning skal som en del af byggestyringsgruppen udarbejde montageplaner, foretage fagtilsyn og udarbejde tilsynsnotater på byggeriet.

Scroll to Top