Pfizer, Søborg, bygning G og H

Sydmarken 5

2860 Søborg

275 m2 ombygning af eksisterende renrum til nye renrums faciliteter til ændret produktions linjer.

Arbejderne blev udført i fagentreprise.

Byggesum kr. 3.600.000,00

JODAN Rådgivning har som totalrådgiver på sagen leveret alle rådgivningsydelser fra første ideforslag til og med den afsluttende comissioning af det færdige byggeri, før aflevering til bygherren.

Byggearbejderne blev udført faseopdelt, mens andre produktionsarealer var i brug.

Udførelsesperiode: September 2011 – juni 2012.

Pfizer A/S havde i arealerne renrum for produktion af delprodukter til anvendelse i Multitabs vitamintabeletter.

Områderne blev ombygget til probiotikaproduktion. Der blev etableret trykstyret ventilation med undertryk, således at probiotika produkter blev tilbageholdt for ikke at kontaminere andre produkter i den øvrige produktion i bygningen.

De ombyggede områder er udført som klassificerede rene rum med dobbelt sluseadgang.

Scroll to Top