Pfizer, Søborg, Nyt Pilot Laboratorie

Sydmarken 5

2860 Søborg

550 m2 ombygning af eksisterende kontorfaciliteter til nye laboratorier.

Arbejderne blev udført i hovedentreprise.

Opgaven bestod i at adskille pilotlaboratoriet fysisk fra renrumsproduktionen i nabobygning og flytte det til en ny lokalitet. Pilotlaboratoriet skulle indpasses i eksisterende bygningsmasse som en selvstændig enhed. Den ydre rumlige afgrænsning var herved givet/låst fra start. Størstedelen af det eksisterende laboratorieudstyr skulle genanvendes.

Byggesum kr. 3.800.000

JODAN Rådgivning har som totalrådgiver på sagen leveret alle rådgivningsydelser  fra første ideforslag til og med den afsluttende commissioning af det færdige byggeri, før aflevering til bygherren.

Udførelsesperiode: September  April 2013 – December 2013.

Under ombygning

              Færdigt laboratorie

Det installationstunge laboratorie blev taget i brug i december måned 2013 og anvendes nu til udvikling og test af firmaets nye medicinale produkter.

               Færdigt laboratorie

Scroll to Top