TACONIC A/S
Nye stalde

Taconic A/S

Tornbjergvej 40
4623Lille Skensved

Referenceperson: Henrik Stendevad

Taconic Biosciences er opdrætter og leverandør af laboratoriedyr.
De producerer selektivt opdrættede og genetisk manipulerede mus og rotter til forskningsbrug i farmaceutiske og biomedicinske virksomheder, offentlige myndigheder og akademiske institutioner i Asien, Europa og Nordamerika gennem sine faciliteter i Danmark. Gnaverne er sygdomsfri eller genetisk modificeret til at udvise visse træk for at hjælpe forskere med at udvikle nye terapier til menneskers sygdom.

650 m2 ombygning af nye stald- facilliteter i kontrolleret renrumsområder.
Projektering og byggeperiode:
2017-2018
Udført som i delt rådgivning med Strunge Jensen A/S og Gottlieb Paludan Arcitects.

Entreprisesum: Kr. 6.900.000

JODAN Rådgivning har som rådgiver udført projektering af trykstyret ventilation, CTS anlæg, installationer for kloreret vand, trykluft, CO2 til kill anlæg, damp til autoklave, installationer for ozonanlæg, nyt befugtningsanlæg samt alm. brugsvandvand, afløbsinstallationer samt kloak.

JODAN Rådgivning har leveret rådgivning ifbm. projektering af installationer fra skitseringsfase til hovedprojekt. Herudover fagtilsyn i hele byggefasen.

TACONIC A/S  havde i arealerne ældre staldfaciliteter, som istandsættes til nye staldfaciliteter.

I de istandsatte GMP kontrolleret renrums områder, er der etableret stald- faciliteter til avl af genetisk konstrueret gnavere til forsøgsbrug.
Staldfacilliteterne er udført med HEPA filtreret trykstyret ventilation med differentieret overtryk i alle rum.
I museracks og LAF bænke er der tillige etableret autonomt HEPA filtreret indblæsning. Gnaverne stiller krav om præcis relativ luftfugtighed i burene, så der blev implementeret et nyt befugtningsanlæg i ventilationssystemet.

Der blev til rummet opstillet et nyt stort autoklaveanlæg autoklave med tilhørende  dampinstallation.
For at beskytte omgivelserne omkring virksomheden blev der ligeledes installeret et nyt ozon anlæg.

Scroll to Top